• Hüseyin ÇEKEN
  • Hüseyin ÇEKEN
  • Hüseyin ÇEKEN
  • Hüseyin ÇEKEN
  • Hüseyin ÇEKEN
  • Hüseyin ÇEKEN
  • Hüseyin ÇEKEN

1970 yılında İzmir’de doğmuş, ilk, orta ve lise öğrenimini aynı şehirde tamamlamıştır. 1992 yılında Kara Harp Okulu “İnşaat Mühendisliği” bölümünden mezun olmuştur. 1997-98 yılları arasında Ortadoğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) “Bilgisayar Mühendisliği” Bölümünde, Silahlı Kuvvetler adına öğrenim görmüştür. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş ve 2000 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinde “Askeri Hakim” olarak görev yapmaya başlamıştır. 2001-2003 yılları arasında İstanbul – 1 nci Ordu K.lığı Askeri Savcılığında “Askeri Savcı” olarak; 2003-2006 yılları arasında Sarıkamış – 9 ncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesinde “Askeri Hakim” olarak görev yapmıştır. 2001-2003 yılları arasında, İstanbul Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsünde “Avrupa Birliği Hukuku” alanındaki yüksek lisansını tamamlamıştır. 2006-2012 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliğinde NATO Hukuk İşleri Şube Müdürü Olarak görev yapmıştır. Bu görev aralığında 2008-2009 yılları arasında ABD/Virginia/Charlottesville’de konuşlu The Judge Advocate General’s Legal Center and School’da öğrenim görmüş ve buradan “uluslararası hukuk uzmanı” olarak mezun olmuştur. Genelkurmay Adli Müşavirliğindeki görevleri sırasında uzmanlık alanı doğrultusunda;

– NATO-ABD- Türkiye arasındaki ilişkilerin hukuksal yönleri,

– Yabancı askeri şahıslar ile diplomatik statüyü haiz kişilerin hukuksal statüleri,

– Bu tür ilişkilerden doğan Ceza ve Tazminat davaları,

– Andlaşmalar Hukuku,

– Yabancılara Sağlanan Mali ve Vergisel Muafiyetler,

– İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku alanlarında çalışmıştır.

2012-2014 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde İdari Davalar Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. Bu görevi sırasında;

– İdari Davalar

– Uluslararası Hukuk

– Silah Alım Sözleşmeleri

– İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku

– Tedarik Hukuku

– İhale Hukuku, Mali Hukuk ve Vergi Hukuku alanlarında çalışmıştır.

Milli Savunma Bakanlığındaki görevleri sırasında çeşitli silah alım sözleşmelerinden doğan problemlerin çözümü için başta Alman Blohm-Voss firması olmak üzere, NSPA ile Türkiye arasındaki bu tür sözleşmelerden doğan problemlerin çözümü süreçlerinde uzman hukukçu olarak görev almıştır. 2014-2015 yılları arasında Adana – 6 ncı Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden emekli olmuştur. Halen Ankara Barosuna kayıtlı olarak LİBER HUKUK & DANIŞMANLIK BÜROSU‘nda ekibi ile beraber yerli/yabancı gerçek/tüzel kişilere avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce; Orta derecede Fransızca bilmektedir.

[contactform formname="test_contact_form_897416663445596300" email="test@mail.com"]

Kişi Detayları

Uzmanlık Alanıİdari Davalar
Uluslararası Hukuk
Silah Alım Sözleşmeleri
İnsan Hakları Hukuku
Tedarik Hukuku
İhale Hukuku
Mali Hukuk
Vergi Hukuku
MeslekAvukat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *